Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2015

adikowe
4404 76c1 500
ŻELISZÓW - opuszczony kościół ewangelicki
adikowe
adikowe
adikowe
5744 358d
Reposted fromretaliate retaliate viahomefromhome homefromhome
adikowe
5653 ba8c 500
Mazury, Poland

by Wiktoria Wieczorek
adikowe
adikowe

therealjimricks: Inside the Shah Cheragh Mosque in Shiraz, Iran

adikowe

italian-luxury: Cliffs of Santorini

adikowe
adikowe
adikowe

May 25 2015

adikowe

721/2015

Co to jest czułość - Magda Czapińska

Rozdajemy pocałunki, słowa, wiersze...
Umawiamy się na kwadrans w siódmym niebie.
Wieczorami się boimy samotności
Z lęku przed nią przytulamy się do siebie

Potem nas budzi chłód poranka
I pewność się wynurza z mgły
Że ta dziewczyna śpiąca obok
To znów nie ty, nie ty
Nie ty

Co to jest czułość?
Nie pamiętam,
Co to jest miłość?
Nie wiem.
Więc czego szukam
Tak zachłannie
Po drodze gubiąc
Siebie?

Rozdajemy pocałunki, słodkie kłamstwa...
Jak żetony, jak drobiazgi bez znaczenia
Potem serca cerujemy jak kieszenie
I wmawiamy sobie, że miłości nie ma

Nasza planeta za loty ptaka,
Taki błękitny kolor ma.
Nasza planeta pełna smutku
Wygląda jak ogromna łza

Co to jest czułość?
Nie wiem.
Co to jest miłość?
Nie wiem.
A jednak szukam jej
Codziennie,
Żeby odnaleźć
Ciebie

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja
adikowe
adikowe
9096 d3bb
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
adikowe
8924 0421 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viahomefromhome homefromhome
adikowe

May 22 2015

adikowe
2943 ea63 500
Reposted fromhormeza hormeza viahomefromhome homefromhome
adikowe

Hunan, China.

adikowe
2309 0cc0
Reposted frommartynkowa martynkowa viafoodislove foodislove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl